Kullanım Şartnamesi

I- MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, www.uranus.com.tr  web sitesi üzerinden Uranus Fotoğrafçılık, Yayıncılık, Reklamcılık, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Bundan böyle kısaca “URANUS” olarak anılacaktır) ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda belirtilen şekilde nitelikleri ve satış fiyatı gösterilen kitap, e-kitap, dergi vb) ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usûlleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

URANUS’UN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adres: Ankara Caddesi, Cağaloğlu Yokuşu, No:17, Evren Han, Kat:2 / 40
Fatih /  İstanbul - Türkiye

T: 0212 5280158

E-posta: info@uranus.com.tr

W: www.uranus.com.tr

 

ALICININ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

ALICI’nın iletişim bilgileri URANUS’un web sitesine üye olurken veya sipariş verirken bildirmiş olduğu adres ve iletişim bilgileridir. ALICI, bildirmiş olduğu bu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin eksik veya yanlış verilmesinden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu nedenle URANUS’un uğradığı her tür zararı asıl ve ferileri ile birlikte nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve kabul eder. 18 yaşından küçük kişiler URANUS web sitesinden siparişte bulunamaz. URANUS çocuklara yönelik ürünler de satışa sunmaktadır; ancak bunların satışı ancak yetişkinlere yapılabilmektedir.

 

SİPARİŞ EDİLEN ÜRÜN BİLGİLERİ, TESLİM YERİ VE SÜRESİ

 

Ürünün türü, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli siparişin verilip onaylanarak sonlandığı andaki bilgilerdir. ALICI, sözleşme konusu ürünün türüne, adedine, satış bedeli ve ödeme şekline dair ön bilgileri okuyarak elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder. Sözleşme konusu ürün, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin URANUS'a ulaşmasını takiben 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI'nın yazılı olarak ifade ettiği yere teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. Türkiye sınırları içerisinde 100 TL üzerindeki gönderimlerde ise kargo ücreti URANUS'a aittir. Türkiye sınırları içinde 100 TL altındaki gönderimlerin kargo ücreti ALICI'ya aittir. Türkiye dışındaki ülkelere gönderimlerin kargo ücretleri ALICI'ya aittir. E-kitap satışlarında kitap / kitapların gönderimi ALICI'nın yazılı olarak ifade ettiği e-posta adresine gönderilecektir. Sözleşme konusu ürün ALICI'dan başka bir kişi, kurum veya kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi (ler) / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden URANUS sorumlu tutulamaz. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini URANUS’a ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde URANUS’a göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. Ayrıca ALICI, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 

ALICININ CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın bu hakkı kullanabilmesi için söz konusu süre içinde URANUS’a faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi gerekir. ALICI’nın fatura aslını göndermemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler ALICI’ya iade edilemez. Bu belgenin ve ürünün URANUS’a ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli URANUS tarafından karşılanır. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

MÜCBİR SEBEP

 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 

UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile URANUS veya ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. ALICI, URANUS’un web sitesinde sözleşmeye konu ürünün özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme ve teslimat şekli ile tedarik ve teslim sürelerine ilişkin bilgileri okuduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onay verdiğini kabul ve beyan eder. URANUS’un web sitesinden alışveriş yapan kişi yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edilip, teyit etmiş kabul edilir.

 

II- GÖRSEL KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

GÖRSEL SAHİBİ

Uranus Fotoğrafçılık, Yayıncılık, Reklamcılık, Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi.

Adresi: Ankara Caddesi, Cağaloğlu Yokuşu, No:17, Evren Han, Kat:2 / 40 Fatih / İSTANBUL / TÜRKİYE

ALICI / KULLANICI

Unvan:

Adres:

GÖRSEL KULLANIM ŞEKİLLERİ 

1.Uranus Web Sitesi: Görsel sahibi, görsel kullanıcısı, reklam yeri kullanıcısı ve pazarlayıcılarının elektronik ortamda ulaşabilecekleri verileri bir arada bulundurarak online paylaşımı sağlar. Alıcıya sistem içerisinde farklı alternatifler sunarak kişinin projelerine ve ihtiyaçlarına çözümler sunar.

2. Görseller: Uranus sisteminde Lisans Sahiplerinin kullanımına belirli koşul ve şartlarla sunulan ve hakları ilgili yasalarla korunan fotoğraflardır.

3. Görsel Sahibi: Uranus Fotoğrafçılık, Yayıncılık, Reklamcılık, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Uranus olarak anılmıştır).

4. Lisans Sahibi: Eserin kullanım lisansını Uranus’dan doğrudan alan ve kullanacak olan kişi ya da kurum.

5. Alıcı / Kullanıcı: Eseri son ürününde kullanacak olan kişi/kurum ya da ona bu son ürünü hazırlayan ve onun adına alışverişi yapan aracı.

6. Kullanıldığı Alan / Bölge: Dünya ülkeleri ve sektörleri.

7. Denetimli Kullanım Lisansı (Rights Managed / RM): Denetimli kullanımlı görseller, kullanım süresi, boyutu, yeri vb. koşullar dâhilinde kullanılabilecek ürünleri kapsamaktadır. Kullanım süresi içinde görsel başka bir kişi ya da kuruma kiralanmaz. Kullanım süresi dolduğunda kullanım sona erer; yeniden kullanımı Uranus’dan alınacak izinle sürdürülebilir.

8. Taslak Kullanım: Uranus, taslak / deneme yapma, müşterisine örnek gösterme ve sunum amacıyla yapılacak çalışmalar için siteden indireceği ya da toplu olarak proje kapsamında göndereceğimiz görsellerin kullanımına asgari bir ücretle izin vermektedir. Taslak görselleri kalıcı / ticari amaçlı çalışmalarda ve projelerde kullanılamaz, yayınlanamaz, bir başkasına devredilemez. Hareketli ya da hareketsiz bu görsellerin kullanımı için lisans izni alınması zorunludur.

 

KULLANIM KOŞULLARI

1. Siparişi verilen her fotoğraf ve fotoğraf baskısı için fatura kesilecektir. Alıcı faturada belirtilen tutarı zamanında ödemeyi kabul etmiş sayılacaktır.

2. Fotoğraflar marka, logo olarak kullanılamaz.

3. Denetimli Kullanım Lisansı (Rights Managed / RM) olan ürünler boyut, süre, yer, alan vb. belirtilmiş koşullar dâhilinde kullanılacaktır. Alıcı, reklam verene bu koşulları bildirecek ve bilgilendirecektir. Aksi kullanım koşullarında meydana gelebilecek her türlü yasal ve maddi sorumluluklar alıcıya ait olacaktır.

4. Denetimli Kullanım Lisansı (Rights Managed / RM) olan görsellerin belirtilmiş süre dolduğunda kullanım hakkı biter ve tekrar kullanım için Uranus’dan izin alınması gerekmektedir.

5. Editoryal amaçlarla kullanım lisansı alınmış görseller sadece bu amaçla kullanılabilir. Tanıtım ve ticari amaç için kullanımı kesinlikle yasaktır. Bu amaçla kullanılan görseller tarafımızdan gönderilen alt yazıları (Fotoğrafçı ismi, Uranus vb.) kullanacaktır.

6. Tüm lisanslı koşullarda görsellerin üçüncü şahıslara telif hakları devredilemez, satılamaz, internet ortamında download edilecek koşullarda bulundurulamaz. İnternet koşullarında görselin çözünürlüğü düşük şekilde verilecektir.

7. Görseller üzerinde aksi belirtilmedikçe (özel fotoğraflar dışında) alıcı / kullanıcı kreatif çalışmalar yapabilir.

8. Uranus’un ürünleri yasadışı şekilde kötüleyici, karalayıcı, iftira edici, pornografik amaçlı kullanılamaz. Özel kullanım ve duyarlı konularda alıcı Uranus’dan izin almak zorundadır.

9.  Alıcı, reklam ajansı ise müşterisine görselin kullanım koşullarını bildirmek ve bilgilendirmek zorundadır. Müşterisiyle ilişkisinin bitmesi durumunda görselin kullanım izni dışında kullanımını önlemek için önlemler alacaktır.

10. Web sitemizde yayında olan örnek fotoğraflar düşük çözünürlüklüdür. Web sitesinde belirlenen fotoğrafların ödemesi yapıldıktan sonra, istenilen boyutta ve yüksek çözünürlüklü (JPEG ya da TIFF formatta) olarak sitemizin DOSYALARIM bölümüne en geç 2 gün içinde yüklenecek, alıcı, bir link yardımı ile bu bölümden fotoğraf/fotoğrafları indirebilecektir. Arşivdeki 24x36 mm film taramalarının en büyük çözünürlük ve boyutu, 300 dpi, 5411x3657 piksel; 6x7 cm film taramalarının en büyük çözünürlük ve boyutu ise 300 dpi, 10730x8443 pikseldir. Arşivdeki dijital fotoğrafların en büyük çözünürlüğü ve  boyutları ise çekim yıllarına, dijital kamera gelişimine göre değişmektedir; dijital fotoğrafların en büyük orijinal çözünürlük ve boyutları, 300 dpi, 3000x2000 piksel; 300 dpi, 4288x2848 piksel; 350 dpi, 6000x4000 piksel; 300 dpi, 7360x4912 piksel ve 350 dpi 7952x5304 pikseldir. En yüksek boyutlar, Photoshop işlemleri sonucunda -kırpa/kesme- nedeniyle değişebilir. Yayında sunulan fotoğrafların -yukarıdaki nedenlerle- en yüksek çözünürlüğü 300-350 dpi; uzun kenarın boyutu ise 2000 ile 6000 piksel arasında değişmektedir. Özel boyut istemleri (300-350 dpi, uzun kenarı 6000 piksel üstü) e-posta ile bildirildiğinde arşivden ya da özel çekim yapılarak fotoğraf kullanıcıya gönderilecektir.

12.  Uranus, hukuksal ya da vb . gerekçelerle lisansı verilmiş, kullanımı devam eden ürünlerinin kullanım iznini sonlandırma hakkını saklı tutar. İzni sonlandırılan görselin yerine o görselin bir benzerini (aynı nitelikte görseli) alıcıya ücretsiz olarak sağlamayı garanti eder.

13.  Görsellerin amacı dışında kullanılması durumunda Uranus, faturada belirtilmiş tutarın dört katı tutarındaki ücreti isteme hakkına sahiptir. Görselin kullanımının sürmesi ve mevcut bedelin ödenmemesi durumunda 5846 numaralı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda Uranus, ilgili hukuki işlemleri başlatma hakkını saklı tutar.

14. Uranus, alıcıya sunduğu görselleri hangi amaçla ve yerlerde kullanıldığını görmek için örnekler isteyebilir, alıcı da bu doğrultuda bu istemi karşılamayı kabul eder.

15. Görsel fiyat listesi Amerikan Doları birim alınarak hesaplanmıştır. Fiyatlarda KDV dâhil değildir; fiyata KDV tutarı eklenecektir.

16. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanır; bu oran aylık % 8 dir. Ödemelerin zamanında bitirilmemesi halinde Uranus, görselin kullanım hakkını iptal edebilir.

17. Rights Managed (RM) ürünlerinde alıcının faturayı iptal ettirme istemi Uranus’un onaylaması durumunda geçerli olacaktır. 15 günü geçen taleplerde ise iptal söz konusu edilemez. Online satın almada ise iptal olası değildir.

18. Uranus, görsel ve yayınların satış koşullarını önceden duyurmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

19. Görselin alıcısı iş bu sözleşme koşullarına uymaması durumunda sözleşmede sözü edilen ceza tutarları Uranus tarafından sözleşmeye uymayan tarafa fatura edilir.

20. Görsel sağlayıcı ve alıcı, sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni bildirim adresleri olduğunu, adres değişiklikleri diğer tarafa noter vasıtasıyla bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli olacağını kabul ederler.

21.  İhtilaf halinde Uranus’un yasal bildirim adresinin bulunduğu şehrin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir ve Uranus’un hesap kayıtları kesin kanıt niteliğindedir.

22. Alıcı / Kullanıcı ve Uranus yazılı bu sözleşmeyi özenle okuyup kabul etmişler ve sözleşmenin tamamını …/…./……. Tarihinde interaktif ortamda geçerliliğini onaylamışlardır.

          

Uranus Fotoğrafçılık, Yayıncılık Reklamcılık,                           Kullanıcı / Alıcı

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi                                                      İmza

                  İmza                                                                                          

     

                                                                                                                                                     

 

              Kullanım koşulları her iki tarafça okunup imzalanmıştır.